____________

מחיקת חשבונך 
Deleting your account

למחיקת חשבונך יש להזין את כתובת הדוא"ל שלך
To delete an account, enter your email address


 
*** חשבונך יימחק לצמיתות עד 24 שעות מרגע הבקשה
Your account will be permanently deleted within 24 hours of sending the request